Telefoonnummer:
Telefoonnummer:

Praktijkinformatie

In onze praktijk werken we nauw samen met de overige disciplines in ons gezondheidscentrum. We zijn aangesloten bij de GEZ Utrecht Oost Gezond; dit is een samenwerkingsverband van alle hulpverleners in de wijk waarmee we proberen wijkgebonden zorg op elkaar af te stemmen, zodat we de patient geintegreerde zorg dicht bij huis kunnen bieden. Verder maken we deel uit van de Huisartsen Utrecht Stad (HUS); een samenwerkingsverband van bijna alle huisartsen in Utrecht dat beoogt de kwaliteit van de geboden zorg te bewaken en te borgen.

Je kunt bij ons via de website herhaalmedicatie aanvragen en we bieden de mogelijkheid van een E-consult. We zijn ervaren in de vrouwengezondheidszorg, we kunnen in alle anticonceptievormen adviseren en plaatsen zelf spiraaltjes. We doen kleine chirurgische verrichtingen, we zijn gecertificeerd voor reizigersvaccinaties.

Onze praktijk is geaccreditateerd door het NPA. Dit houdt oa in dat we onszelf continu willen verbeteren. Zo hebben we een privacy protocol zodat we zorgvuldig met uw medische  gegevens omgaan. Dit protocol kan ligt ter inzage in de praktijk, kan via de assistente worden ingzien. Maar ook andere processen proberen we te beschrijven, te verbeteren en te borgen. 

Staat u ingeschreven bij één van de bij Stichting Utrecht Oost GEZond aangesloten huisartsenpraktijken? Dan is het mogelijk dat u in het overzicht van uw zorgverzekering een declaratie van Stichting Utrecht Oost GEZond ziet staan. Zie uitleg hierover via de volgende link.

 


Via het submenu hiernaast kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.